Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Links

pH Elektrodu

pH Metre Elektrodu Detay Bilgiler

Daha öncede belirttiğimiz gibi bir pH metre bir elektrod ve bir voltmetreden oluşmaktadır. Bu kısımda pH metre elektrodunu inceleyeceğiz. En yaygın olarak kullanılan elektrotlar dış kısmı yalıtkan olan camdan veya plastikten yapılmıştır. Bu elektrotların içinde 2 adet elektrod bulunmaktadır. Bunlar internal elektrod ve referans elektroddur.

İnternal ve referans elektrodları bir kablo ile ölçüm cihazına bağlanmıştır. Voltmetre bu iki elektrod arasındaki potansiyel farkı tam olarak ölçebilen yüksek rezistanslı bir cihazdır. Her iki elektrod gümüş klorür kaplıdır. Referans elektrodunun içinde doymuş KCL, internal elektrodunda ise 0.1M HCl bulunmaktadır. Probun sonunda, algılamanın olduğu yerde, iyon seçici cam ampul membran bulunmaktadır. Cam membran genellikle Na2O, SiO2 ve CaO karışımıdır.

Bir çözeltinin pH’sını ölçmek için probe koruma sıvısından çıkarılıp saf su solüsyonuna daldırılır ve ardından ölçülecek olan sulu test çözeltisine daldırılır. pH okuma sabitleninceye kadar yeteri kadar pH probu solüsyon içine daldırılır. Cam membranın dış yüzeyinde test çözeltisinin içindeki hidrojen iyonları, cam membran içindeki sodyum iyonları ile yer değiştirir. Membranın içine hidrjen iyonları alınırken bir potansiyel oluşur, fakata referans elektroddaki potansiyel sabit kalır. (Hidrojen iyonlar yarı geçirgen cam membran boyunda hareket etmez.) Böylelikle cam elektrodunun içinde her iki taraftaki hidrojen iyonları arasında bir fark oluşur. Voltmetre burada referans ve internal elektrod arasındaki farkı ölçmektedir. Buradaki hesaplama Nernst eşitliğinden thesaplanmıştır.

pH Metre Kalibrasyonu

pH metrelerin doğru ölçülmesi için düzenli bir şekilde kalibrasyon yapılması gerekmektedir. pH metrelerin en az iki noktada kalibrasyon yapılmasında fayda vardır. Genellikle 4.00, 7.00 ve 10.00 noktalarında kalibrasyon yapılır. Test edilecek ürünün pH seviyesine göre tampon çözeltilerin seçilmesi gerekir. Örneğin Cola asidiktir ve pH 4.00 ve pH 7.00 olmak üzere 2 noktada kalibrasyon yapılmasında fayda vardır.